Kontroll & ägarstruktur

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om Hornabo 1:40 AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.