Utgivaransvar

WWW.MERINFO.SE ÄR EN GRUNDLAGSSKYDDAD DATABAS

Informationen som finns tillgänglig på webbplatsen www.merinfo.se består av en databas. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd.

Grundlagsskyddet innebär att

  • endast en person, utgivaren, är ansvarig enligt lag för innehållet
  • ingen myndighet eller annan får förhandsgranska före publicering
  • meddelare har rätt att vara anonym
  • myndighet eller annan inte får efterforska meddelares namn
  • personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av PuL skulle strida mot YGL.

En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

Ansvarig utgivare för Merinfo.se är Rickard Johansson, utsedd av Merinfo Sverige AB.

Databasens namn: Merinfo, www.merinfo.se.