Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter som Merinfo Sverige AB, org.nr. 556825-8601 (”Merinfo”) samlar in, och hur Merinfo hanterar, lagrar och använder den samt vilka rättigheter du har kopplat till dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Från och med den 25 maj, 2018, kommer detta vara EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR). Innan dess reglerades hanteringen i personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när uppgifter hanteras.

Saknar du svar på någon fråga som du har och som inte framkommer i denna policy får du gärna hör av dig till Merinfo. Information om hur du kontaktar Merinfo finns under rubriken ”Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter” nedan.

Genom att acceptera denna policy ger du ditt uttryckliga samtycke till att Merinfo får hantera och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du inte samtycker till dessa villkor och hanteringen av dina personuppgifter enligt denna policy kommer du inte att kunna bli medlem hos Merinfo.

Vilka personuppgifter hanterar Merinfo?

De personuppgifter som du lämnar när du registrerar dig på Merinfos webbplats, merinfo.se, kommer Merinfo att lagra.

Informationen som kan komma att samlas in består av ditt personnummer, e-postadress, telefonnummer och användarnamn.

Merinfo samlar även in information genom cookies, se Merinfos Cookiepolicy.

Vad använder Merinfo uppgifterna till?

Ändamålen och syftena med behandlingen av dina uppgifter är att Merinfo ska kunna:

  • tillhandahålla tjänsterna och funktionerna på merinfo.se,
  • meddela dig om erbjudanden eller tjänster från Merinfo eller från Merinfos samarbetspartners via e-post, SMS, och andra kommunikationssätt,
  • göra analyser för att skapa och utveckla innehåll på merinfo.se,
  • förhindra och underlätta spårning av icke godkänd aktivitet.

Vilka delar vi uppgifterna med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter, förutom ditt personnummer som Merinfo inte kommer att dela, i enlighet med de ändamål som beskrivits ovan till samarbetspartners till oss. För att kunna tillhandahålla tjänsterna till dig använder vi oss också av system- och hostingleverantörer, som när de tillhandahåller sina tjänster till oss kan komma att få tillgång till dina uppgifter. Utöver vad som anges i denna policy kommer Merinfo inte att dela de personuppgifter du tillhandahåller till Merinfo när du registrerar dig på merinfo.se med någon tredje part. Som tredje part avses inte en individ eller juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras eller på annat sätt står under samma kontroll som angiven personuppgiftsansvarig. Relevant koncernbolag som får del av personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i denna policy.

Laglig grund för behandling och överföring

Merinfos behandling och överföring av dina personuppgifter i enlighet med denna policy grundar sig i Merinfos legitima intresse att behandla dina uppgifter (intresseavvägning) samt i det avtal som du och Merinfo ingått för användningen av Merinfos tjänster. Mer specifikt är Merinfos behandling och överföring nödvändig för att:

  • tillgodose Merinfos berättigade intresse av att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig,
  • tillgodose Merinfos berättigade intresse av att verifiera identiteten på den person som Merinfo ingår avtal med (personnumret)
  • tillgodose Merinfos berättigade intresse av att skydda och utveckla system och tjänster,
  • tillhandahålla Merinfos tjänster till dig och
  • uppfylla Merinfos avtal med dig.

Samtycke

När du godkänner den här policyn godkänner du att Merinfo använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy.

Du godkänner också att Merinfo använder cookies och annan liknande teknik, se Merinfos Cookiepolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att höra av dig till oss.

Ändringar i policyn

Denna policy kan komma att förändras och uppdateras. Vi kommer dock alltid att upplysas dig om de förändringar vi genomför genom mailutskick och/eller nästa gång du loggar in för att använda Merinfos tjänster. Du kommer att upplysas om de åtgärder, om några, som du kan komma att behöva vidta i samband med våra förändringar av denna policy och om det påverkar hur vi hanterar dina uppgifter.

Radering av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När du registrerar dina uppgifter hos oss finns de kvar så länge du är medlem.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) och till dataportabilitet. Registerutdrag har du rätt att begära kostnadsfritt om du gör det max en gång per år.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Vill du veta hur Merinfo behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till Merinfo (se ”Personuppgiftsansvarig” nedan). Utdragen skickas till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Om du skulle vara missnöjd med hur vi hanterar dina uppgifter har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen eller annan tillsynsmyndigheten. Läs mer på datainspektionen.se.

Länkar

På vår webbplats, Merinfo, kan det förekomma länkar exempelvis till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut personuppgifter.

Säkerhet

Merinfo vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Merinfo ansvarar för de personuppgifter som behandlas under namnet Merinfo. Eventuella frågor och felaktigheter som rör personuppgifter kan anmälas till Merinfos kundtjänst, kontaktuppgifter nedan.

Merinfo Sverige AB, org.nr. 556825-8601

Idrottsvägen 14 A, 431 62 Mölndal

info@merinfo.se