Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-27.

Ektorpsrondellen Fastighets AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Larsson, Kurt Mikael
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-27.

Information om Ektorpsrondellen Fastighets AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.