Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-26.

Weatherlight AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Baytas, Mehmet Aydin
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-26.

Information om Weatherlight AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.