Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

VANGBY Sweden AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Vangby, Jakob
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-28.

Information om VANGBY Sweden AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.