Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Utvecklingsklustret Energi AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Utvecklingsklustret Energi AB kontrollerar inte några bolag.