Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

TiTe Hudvård AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ekander, Inger Marie
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

TiTe Hudvård AB kontrollerar inte några bolag.