Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Stockholms Zoo Varuhus AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Nilsson, Ulla Ingrid Margareta
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Stockholms Zoo Varuhus AB kontrollerar inte några bolag.