Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Slutplattan FIMBI 116955 AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Slutplattan FIMBI 116955 AB kontrollerar inte några bolag.