Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

SEAB Städservice AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Schmidt, Johann Gottfried
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

SEAB Städservice AB kontrollerar inte några bolag.