Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2022-08-13.

Qamcom Group AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Sandberg, Jonas Martin 26-50 %
Lassing, Hans Johan 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2022-08-13.

Qamcom Group AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
International Consultants XCube AB Sandberg, Jonas Martin
SE SE 76-99 %
Abtery AB Sandberg, Jonas Martin
SE SE 26-50 %
Abtery AB Lassing, Hans Johan
SE SE 26-50 %
Paraqom Solutions AB Sandberg, Jonas Martin
SE SE 26-50 %
Paraqom Solutions AB Lassing, Hans Johan
SE SE 26-50 %
Qamcom Innovation Labs AB Sandberg, Jonas Martin
SE SE 26-50 %
Qamcom Innovation Labs AB Lassing, Hans Johan
SE SE 26-50 %
EVNXS Adamo AB Sandberg, Jonas Martin
SE SE 26-50 %
EVNXS Adamo AB Lassing, Hans Johan SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.