Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Profva Kläder Malmö AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Hansson, Jan Erik Allan
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %
Hansson, Åsa Carina Lislott
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Björklund, Sven Fredrik
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om Profva Kläder Malmö AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.