Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-27.

Information om verkliga huvudmän för PacsOn Sverige AB är för närvarande inte tillgänglig, eller så saknar företaget verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-27.

Information om PacsOn Sverige AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.