Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Nya Färg & Form Måleri i Skövde AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Gustafsson, Micael Wilhelm
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Nya Färg & Form Måleri i Skövde AB kontrollerar inte några bolag.