Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Nötkärnan Guldheden Familjeläkare AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Brune, Lars Tage Oscar Nötkärnan Vård och Omsorg AB 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Nötkärnan Guldheden Familjeläkare AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Barnmorskegruppen i Göteborg AB Brune, Lars Tage Oscar SE SE 100 %

Källa: Bolagsverket