Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

MJ Mark Ellös 1:66 AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Johansson, Marcus Thobias MK Johansson AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om MJ Mark Ellös 1:66 AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.