Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

M.K. Poolteknik AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Karlsson, Kent Mikael
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

M.K. Poolteknik AB kontrollerar inte några bolag.