Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Luna i Södertälje Fastighets AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

Luna i Södertälje Fastighets AB kontrollerar inte några bolag.