Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Telefonnummer

Telefonnummer registrerade på Lideta Mälardalen AB.

Jobbar du med telefoni eller inom telekom? Vi kan leverera varma leads för ökad försäljning. Kontakta oss!

Telefon Användare Operatör Senaste portering Tidigare operatör Typ Oformaterat telefonnummer
070-431 24 67 Nordling Beatrice Mobil 0704312467
070-167 40 99 Lideta Mälardalen AB Mobil 0701674099
070-167 40 75 Nyby Vårdcentral Kiani Ashkan Mobil 0701674075
070-167 40 56 Friberg Malin Mobil 0701674056
070-484 96 60 Kolasa Jan Mobil 0704849660
070-484 50 19 Johansson Karin Mobil 0704845019
072-564 48 68 Tygesen Britt Mobil 0725644868
070-297 75 45 Andersson Carina Mobil 0702977545
073-359 07 80 Fredholm Hedqvist Marianne Mobil 0733590780
070-351 01 20 Tygesen Britt Mobil 0703510120
076-051 05 47 Husläkarm Stureplans Mobil 0760510547
073-984 81 02 Täby Mobil 0739848102
073-688 42 22 Bursell Ann Mobil 0736884222
076-949 34 51 Lideta Mälardalen AB Mobil 0769493451
08-409 150 99 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0840915099
08-409 153 44 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0840915344
08-409 153 45 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0840915345
08-409 153 43 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0840915343
08-409 153 47 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0840915347
08-409 153 49 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0840915349
08-409 151 90 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0840915190
08-409 150 09 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0840915009
08-409 153 46 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0840915346
08-409 150 72 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0840915072
070-465 99 83 Lideta Mälardalen AB Mobil 0704659983
070-713 64 47 Täby Mobil 0707136447
070-484 40 59 Hemberg Marianne Mobil 0704844059
073-981 25 67 Vc Järna Aleris Mobil 0739812567
08-586 387 00 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0858638700
08-586 387 01 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0858638701
08-586 387 04 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0858638704
08-586 387 06 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0858638706
08-586 387 09 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0858638709
08-586 387 02 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0858638702
08-586 387 03 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0858638703
08-586 387 05 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0858638705
08-586 387 07 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0858638707
08-586 387 08 Lideta Mälardalen AB IP-telefoni 0858638708
018-50 45 06 Lideta Mälardalen AB Fast 018504506
08-510 519 65 Lideta Mälardalen AB Fast 0851051965
08-463 91 51 Lideta Mälardalen AB Fast 084639151
010-175 65 00 Aleris Specialistvård Järva Fast 0101756500
010-175 65 70 Aleris Specialistvård Järva Telefax 0101756570
010-175 65 00 Aleris Vårdcentral Järva Fast 0101756500
010-175 65 20 Aleris Vårdcentral Järva Telefax 0101756520
08-409 157 00 Lideta Mälardalen AB Fast 0840915700
08-409 158 02 Lideta Mälardalen AB Fast 0840915802
08-544 409 23 Lideta Mälardalen AB Fast 0854440923
08-510 070 55 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007055
08-510 070 92 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007092
08-409 158 00 Lideta Mälardalen AB Fast 0840915800
08-409 158 44 Lideta Mälardalen AB Fast 0840915844
08-409 158 07 Lideta Mälardalen AB Fast 0840915807
08-409 158 14 Lideta Mälardalen AB Fast 0840915814
08-409 150 95 Lideta Mälardalen AB Fast 0840915095
08-510 501 35 Lideta Mälardalen AB Fast 0851050135
08-544 409 20 Lideta Mälardalen AB Fast 0854440920
08-544 409 21 Lideta Mälardalen AB Fast 0854440921
08-544 737 62 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473762
08-544 737 66 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473766
08-544 737 67 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473767
08-544 409 25 Lideta Mälardalen AB Fast 0854440925
08-544 737 56 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473756
08-544 737 52 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473752
08-544 737 53 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473753
08-544 737 59 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473759
08-544 737 60 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473760
08-544 737 68 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473768
08-544 737 51 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473751
08-544 737 63 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473763
08-544 409 22 Lideta Mälardalen AB Fast 0854440922
08-544 409 24 Lideta Mälardalen AB Fast 0854440924
08-544 409 27 Lideta Mälardalen AB Fast 0854440927
08-544 409 28 Lideta Mälardalen AB Fast 0854440928
08-544 737 55 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473755
08-544 737 64 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473764
08-544 409 26 Lideta Mälardalen AB Fast 0854440926
08-544 409 29 Lideta Mälardalen AB Fast 0854440929
08-544 737 54 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473754
08-544 737 57 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473757
08-544 737 58 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473758
08-544 737 61 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473761
08-544 737 65 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473765
08-510 070 13 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007013
08-510 070 20 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007020
08-510 070 22 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007022
08-510 070 25 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007025
08-510 070 56 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007056
08-510 070 74 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007074
08-510 070 75 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007075
08-510 070 95 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007095
08-510 070 97 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007097
08-510 070 99 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007099
08-510 070 08 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007008
08-510 070 11 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007011
08-510 070 16 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007016
08-510 070 17 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007017
08-510 070 19 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007019
08-510 070 04 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007004
08-510 070 10 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007010
08-510 070 23 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007023
08-510 070 28 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007028
08-510 070 29 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007029
08-510 070 35 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007035
08-510 070 37 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007037
08-510 070 42 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007042
08-510 070 44 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007044
08-510 070 45 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007045
08-510 070 50 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007050
08-510 070 53 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007053
08-510 070 60 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007060
08-510 070 78 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007078
08-510 070 83 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007083
08-510 070 86 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007086
08-510 070 90 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007090
08-510 070 26 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007026
08-510 070 31 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007031
08-510 070 36 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007036
08-510 070 40 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007040
08-510 070 43 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007043
08-510 070 52 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007052
08-510 070 58 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007058
08-510 070 61 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007061
08-510 070 62 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007062
08-510 070 65 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007065
08-510 070 71 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007071
08-510 070 73 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007073
08-510 070 81 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007081
08-510 070 82 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007082
08-544 737 69 Lideta Mälardalen AB Fast 0854473769
08-510 070 01 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007001
08-510 070 21 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007021
08-510 070 32 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007032
08-510 070 33 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007033
08-510 070 39 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007039
08-510 070 47 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007047
08-510 070 51 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007051
08-510 070 68 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007068
08-510 070 69 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007069
08-510 070 72 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007072
08-510 070 77 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007077
08-510 070 87 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007087
08-510 070 98 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007098
08-510 070 18 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007018
08-510 070 41 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007041
08-510 070 48 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007048
08-510 070 63 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007063
08-510 070 67 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007067
08-510 070 85 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007085
08-510 070 94 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007094
08-510 070 02 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007002
08-510 070 03 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007003
08-510 070 05 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007005
08-510 070 12 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007012
08-510 070 14 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007014
08-510 070 30 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007030
08-510 070 38 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007038
08-510 070 46 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007046
08-510 070 54 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007054
08-510 070 70 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007070
08-510 070 84 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007084
08-510 070 88 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007088
08-510 070 89 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007089
08-510 070 00 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007000
08-510 070 07 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007007
08-510 070 09 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007009
08-510 070 24 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007024
08-510 070 34 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007034
08-510 070 59 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007059
08-510 070 76 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007076
08-510 070 06 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007006
08-510 070 15 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007015
08-510 070 27 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007027
08-510 070 49 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007049
08-510 070 57 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007057
08-510 070 64 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007064
08-510 070 66 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007066
08-510 070 79 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007079
08-510 070 80 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007080
08-510 070 91 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007091
08-510 070 96 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007096
08-510 070 93 Lideta Mälardalen AB Fast 0851007093
08-409 151 94 Lideta Mälardalen AB Fast 0840915194
010-175 65 02 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756502
010-175 65 03 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756503
010-175 65 04 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756504
010-175 65 06 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756506
010-175 65 07 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756507
010-175 65 08 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756508
010-175 65 09 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756509
010-175 65 10 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756510
010-175 65 11 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756511
010-175 65 12 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756512
010-175 65 13 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756513
010-175 65 14 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756514
010-175 65 15 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756515
010-175 65 16 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756516
010-175 65 18 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756518
010-175 65 19 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756519
010-175 65 21 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756521
010-175 65 22 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756522
010-175 65 23 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756523
010-175 65 24 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756524
010-175 65 25 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756525
010-175 65 26 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756526
010-175 65 27 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756527
010-175 65 28 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756528
010-175 65 01 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756501
010-175 65 05 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756505
010-175 65 17 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756517
010-175 65 29 Lideta Mälardalen AB Fast 0101756529
08-21 52 28 Lideta Mälardalen AB Fast 08215228
08-36 01 66 Aleris One AB Fast 08360166
08-409 150 80 Lideta Mälardalen AB Växel 0840915080
08-409 150 90 Lideta Mälardalen AB Växel 0840915090

Sök bland resultat

Filtrera på användare, telefonnummer och telefonnummerstyp.

Information

Information om telefonnummer och mobilnummer hämtas från teleoperatörer.

Hittar du inte det nummer du söker, kan just det numret vara dolt för upplysningstjänster.