Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-02.

Lambertsson Sverige AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Paulsson, Mats Helge
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %
Paulsson, Karl Fredrik
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-02.

Lambertsson Sverige AB kontrollerar inte några bolag.