Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

LF Fastighetsförmedling på Gotland AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Harlevi, Rolf Niklas Harlevi & Söner AB 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

LF Fastighetsförmedling på Gotland AB kontrollerar inte några bolag.