Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Inredarna i Bromma AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ahlholm, Hans Göran
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Inredarna i Bromma AB kontrollerar inte några bolag.