Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Great IT Nordic Active AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Ehrstedt, Ola Great IT Nordic AB 51-75 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om Great IT Nordic Active AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.