Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

GLS Sweden System AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Sundén Berger, Anna Ulrika Brink & Berger AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-01.

GLS Sweden System AB kontrollerar inte några bolag.