Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Friis Scaffolding AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Friis, Anders Börje Mathias
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Friis Scaffolding AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Friis Consulting AB Friis, Anders Börje Mathias SE SE 100 %

Källa: Bolagsverket