Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Fastighetsmäklare Hettinger AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Eliasson, Dan Johan Fredrik Dan Eliasson AB 26-50 %
Eriksson, Anna Caroline Anna Eriksson Konsult AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-01.

Fastighetsmäklare Hettinger AB kontrollerar inte några bolag.