Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Fastigheten Ålstavägen 18 AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Fastigheten Ålstavägen 18 AB kontrollerar inte några bolag.