Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-23.

Evopros AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Larsson, Kurt Mikael
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-23.

Evopros AB kontrollerar inte några bolag.