Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Concejo AB (publ) ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Rosenblad, Carl Eberhard Platanen Holding AB 1-25 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Concejo AB (publ) äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Concejo Invest AB Rosenblad, Carl Eberhard
SE SE 1-25 %
Concejo AIF AB Rosenblad, Carl Eberhard
SE SE 1-25 %
SBF 14 Holding 1 AB Rosenblad, Carl Eberhard
SE SE 100 %
FFNOR International AB Rosenblad, Carl Eberhard SE SE 100 %

Källa: Bolagsverket

Vill du nå fram till ännu fler?

Concejo AB (publ) har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord