Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

ComNordic AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Runsiö, Fredrik Reform Society Company i Stockholm AB 26-50 %
Klingberg Pagot, Birgitta Christina Reform Society Company i Stockholm AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-10-03.

ComNordic AB kontrollerar inte några bolag.