Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Coeli Shared Services AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Larsson, Kurt Mikael Coeli Holding AB 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-27.

Coeli Shared Services AB kontrollerar inte några bolag.