Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Cinq et Deux Extravaganza AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Bergkvist, Helena Annelie Cinq et deux AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om Cinq et Deux Extravaganza AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.