Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-27.

Charmilla Sjömarken AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Lindberg, Jan-Olof
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Lindberg, Gerd Britt-Marie
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-27.

Information om Charmilla Sjömarken AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.