Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2022-12-07.

Astrid Fiske AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Johansson, Leif Börje
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %
Johansson, Bo Thomas
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %
Johansson, Johan Kristian
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %
Johansson, Emil Johannes
Personlig kontroll
Personlig kontroll 51-75 %
Johansson, Börje Daniel
Personlig kontroll
Personlig kontroll 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2022-12-07.

Astrid Fiske AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Rörö Invest AB Johansson, Leif Börje
SE SE 26-50 %
Rörö Invest AB Johansson, Bo Thomas
SE SE 26-50 %
Rörö Invest AB Johansson, Johan Kristian
SE SE 51-75 %
Rörö Invest AB Johansson, Emil Johannes
SE SE 51-75 %
Rörö Invest AB Johansson, Börje Daniel SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.