Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-03-21.

Artyficial Minds AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Runsiö, Fredrik Reform Society Company i Stockholm AB 26-50 %
Klingberg Pagot, Birgitta Christina Reform Society Company i Stockholm AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-03-21.

Artyficial Minds AB äger eller kontrollerar följande bolag genom en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Ägare Bosatt Medborgarskap Andel
Reform 360 AB Runsiö, Fredrik
SE SE 26-50 %
Reform 360 AB Klingberg Pagot, Birgitta Christina SE SE 26-50 %

Källa: Bolagsverket

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.