Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Albezari Närbutik AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Abid El-Nabi, Mousa Hassan Mahmmud
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Albezari Närbutik AB kontrollerar inte några bolag.