Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

AG Trailer AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Stamp, Thorkild Brohoved Aktiebolag 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-06-30.

Information om AG Trailer AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.