Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-21.

Yings Akupunktur saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-21.

Yings Akupunktur kontrollerar inte några bolag.