Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-26.

Utvecklingsbolaget i Järna AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Kumlander, Anders 100 %
Selvani, Juhani Petrus Jonathan 100 %
Kumlander, Tora Sofia Solveig 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-26.

Information om Utvecklingsbolaget i Järna AB:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.