Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Ts Goalie AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Salo, Tommy Mikael
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Ts Goalie AB kontrollerar inte några bolag.