Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Svea Fastighetsbyrå i Uppsala AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Fredriksson, Anna Gabriella Anna Fredriksson Fastighetsförmedling Aktiebolag 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-11-30.

Svea Fastighetsbyrå i Uppsala AB kontrollerar inte några bolag.