Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2024-02-26.

Information om verkliga huvudmän för Sterling Finemballage Aktiebolag är för närvarande inte tillgänglig, eller så saknar företaget verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2024-02-26.

Information om Sterling Finemballage Aktiebolag:s kontroll över andra bolag som verklig huvudman är för närvarande inte tillgänglig, eller så kontrollerar bolaget inte några andra bolag.