Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Bolagsöversikt

Telefonnummer

Visa alla telefonnummer (inklusive operatör)

Adress

Solid Försäkringsaktiebolag
BOX 22068
250 22 Helsingborg

Fordonsinnehav

Bolagsinformation

Org.nummer: 516401-8482
Extern verkställande direktör: Marcus Tillberg
E-post: Lägg till e-post
Hemsida: Lägg till hemsida

Bolagsfakta

Antal anställda: -
Telefonabonnemang: 44 st
Bransch: Egendom, Finans, Juridik

Verksamhet & Status

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i och utanför Sverige och EES, dels i direkt försäkring meddela försäkring
enligt följande skadeförsäkringsklasser:

olycksfalls- och sjukförsäkring (1 och 2)
landfordon (andra än spårfordon) (3)
fartyg (6), med begränsning till fritidsbåtar
godstransport (7)
försäkring mot brand och annan skada på egendom (8 och 9)
motorfordonsansvar (10)
fartygsansvar (12), med begränsning till fritidsbåtar
allmän ansvarighet (13)
kredit- och borgensförsäkring (14 och 15)
annan förmögenshetsskada (16)
rättsskydd (17)
assistans (18)

och dels i återförsäkring överta försäkring i samtliga
skadeförsäkringsklasser.

Bolaget får biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkrings-
rörelse, uppföra och anskaffa bostads-, kontors- eller affärs-
fastighet, avsedd att utgöra en varaktig kapitalplacering, samt bedriva sådan maskinuthyrning- och annan verksamhet, vilken
medför ett ändamålsenligt utnyttjande av maskiner och personal, som erfordras för bolagets försäkringsrörelse.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
- ledamöterna
Firman tecknas i förening av
Nordstrand, Lars Erik Göte
Tillberg, Bo Erik Marcus
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
- beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Status: Bolaget är aktivt
Registrerat: 1993-09-14
Arbetsgivare: Ja
F-Skatt: Ja
Momsregistrerad: Ja
Bolagsform: Försäkringsaktiebolag
Länssäte: Skåne
Kommunsäte: Helsingborg

Svensk näringsgrensindelning:

65120 - Skadeförsäkring

Bransch:

Fordonsinformation

Hämtar fordonsinformation...