Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Slutplattan FOVCI 113153 AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte Förvaltning Fovci AB 26-50 %
Nilsson, Bo Torsten Patrik Förvaltning Fovci AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Slutplattan FOVCI 113153 AB kontrollerar inte några bolag.