Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Slutplattan FOVCI 113151 AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Wiberg Larsson, Marie Helén Charlotte Bolagsstiftarna Fovci AB 26-50 %
Nilsson, Bo Torsten Patrik Bolagsstiftarna Fovci AB 26-50 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-09-29.

Slutplattan FOVCI 113151 AB kontrollerar inte några bolag.