Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Sista versen 80412 AB saknar verkliga huvudmän.

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-02.

Sista versen 80412 AB kontrollerar inte några bolag.