Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-03.

Sillfors Equestrian Enterprise AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Sillfors, Joanna Mariéle Aurélia
Personlig kontroll
Personlig kontroll 100 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-03.

Sillfors Equestrian Enterprise AB kontrollerar inte några bolag.