Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2023-12-06.

Show Time Production AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Berghagen, Eva Margareta
Personlig kontroll
Personlig kontroll 76-99 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2023-12-06.

Show Time Production AB kontrollerar inte några bolag.