Kontroll & ägarstruktur

Verkliga huvudmän

Data senast uppdaterad 2022-05-29.

STIFTELSEN ERKKI ALHANKO ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga huvudmän.

Bolag Genom Andel
Engdahl, Horace Oscar Axel
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Alhanko, Gary Erkki
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Alhanko Skoglund, Anneli Elisabeth
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Alhanko Nord, Nina Hannele
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %
Alhanko, Peter Erkki
Personlig kontroll
Personlig kontroll 1-25 %

Källa: Bolagsverket

Bolagskontroll

Data senast uppdaterad 2022-05-29.

STIFTELSEN ERKKI ALHANKO kontrollerar inte några bolag.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Nystartade företag och föreningar måste anmäla inom fyra veckor.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.